Stacja ładowania w budynku komunalnym

Jeśli mieszkasz w budynku komunalnym i chcesz, aby na jego terenie znalazł się nowy punkt ładowania pojazdów elektrycznych – musisz spełnić kilka warunków, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Proces przygotowania i doprowadzenia do montażu stacji można podzielić na kilka części.

CZĘŚĆ 1

Wstępna weryfikacja możliwości instalacji ładowarki

Nie każda czynność opisana w artykule jest obowiązkowo. Opisano tutaj jednak wszystkie czynności, które warto wykonać, aby wszystko odbyło się bez przeszkód oraz umożliwiało bezpieczną eksploatację stacji ładowania.

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynku

 • Zapytaj zarządcę, czy istnieje możliwość zamontowania ładowarki.
 • Ustal, jaka jest moc przyłączeniowa oraz stan techniczny całej instalacji.
 • Określ, jakie parametry powinna mieć ładowarka, która będzie mogła zostać przyłączona do sieci.
 • Określ lokalizację stacji ładowania.
 • Wyznacz zakres prac potrzebnych do instalacji urządzenia.
 • Koniecznie zorientuj się, czy budynek należy do rejestru zabytków.

Plan prac powinien powstać w oparciu o projekt instalacji elektrycznej budynku oraz uwzględniając rezerwę mocy. Administrator musi zatwierdzić możliwość instalacji, jej warunki oraz plan prac.

CZĘŚĆ 2

Jak złożyć poprawny wniosek?

Dokumenty, które zostały opisane poniżej, są wymagane w sytuacji, gdy budynek posiada więcej niż trzy lokale. Jednak zaleca się, aby w mniejszych budynkach również przygotować pełną dokumentację.

W pierwszej kolejności potrzebujesz wniosku.

Pobierz
wniosek

Inne potrzebne dokumenty

 • Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z instalacją ładowarki przez wnioskodawcę
 • Oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do zamieszkania.
 • Zgoda właściciela budynku na montaż punktu ładowania.
 • Zgoda wydana przez wojewódzkiego konserwatora zabytków – w przypadku. Gdy budynek należy do rejestru zabytków.
 • Parametry urządzenia.
 • Rysunek instalacji wraz z miejscem przyłączenia i postawienia nowej stacji ładowania.

CZĘŚĆ 3

Badanie poprawności wniosku

Po złożeniu wniosku i dostarczeniu potrzebnej dokumentacji, administrator może zlecić wykonanie ekspertyzy.

WAŻNE! Jeśli instalacja budynku jest przystosowana do podłączenia stacji ładujących – taka analiza jest nieobowiązkowa.

Wynikiem ekspertyzy są:

 1. Potwierdzenie zobowiązania się wnioskodawcy do pokrycia wszystkich kosztów.
 2. Określenie, w którym miejscu instalacji elektrycznej będzie można przyłączyć ładowarkę, a także określenie maksymalnej mocy i specyfikację techniczną punktu.
 3. Ustalenie wymagań odnośnUstalenie, jakie rozwiązania zostaną użyte w zakresie budowlanym, technicznym oraz instalacyjnym.
 4. Ustalenie wymagań odnośnie materiałów, które będą użyte do montażu punktu ładowania.
 5. Określenie bezpiecznych zasad eksploatacji ładowarki.
 6. Ustalenie zasad i wskazań co do ochrony przeciwpożarowej.

Koszty wynikające z wykonania ekspertyzy – zawsze ponosi wnioskodawca.
Ustawodawca ustalił termin – 30 dni od wpłynięcia wyników ekspertyzy- na decyzję (dotyczy budynków, powyżej 3 lokali).

CZĘŚĆ 4

Opinia

Do 30 dni od dostarczenia wyników analizy, administrator musi podjąć decyzję.

Możliwe powody decyzji negatywnej:

 1. Instalacja stacji ładowania, którą obejmuje wniosek jest niemożliwa.
 2. Wnioskodawca nie posiada żadnych uprawnień do lokalu.
 3. Właściciel lokalu nie wyraził zgody.
 4. Wnioskodawca nie zobowiązał się do pokrycia kosztów przedsięwzięcia.

Jeśli wnioskujący dokona zmian, które umożliwią montaż ładowarki – decyzja może ulec zmianie.

Jeśli decyzja będzie pozytywna, rozpoczną się prace montażowe.

CZĘŚĆ 5

Prace montażowe

Jeśli budynek znajduje się w rejestrze zabytków – należy wystąpić o pozwolenie na budowę, najczęściej do starosty, burmistrza lub prezydenta (w zależności od lokalizacji i przynależności budynku). Jeśli pozwolenie zostanie wydane – można działać. W przypadku odmowy można się odwoływać – nawet w sądzie.

Jeśli budynek nie należy do rejestru lub pozwolenie zostanie wydane, rozpoczynają się prace nad instalacją punktu ładowania.
Ostatnim już punktem jest zainstalowanie licznika przez operatora i podpisanie umowy dystrybucyjnej na sprzedaż energii. Umowę podpisuje wnioskodawca. Jeśli lokali jest tylko trzy i mniej, należy ustalić z mieszkańcami sprawiedliwy sposób rozliczania się z energii – tak, aby uniknąć ewentualnych konfliktów.

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie publikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.