Wyłączniki różnicowo prądowe RCD – Charakterystyka urządzeń

Wyłączniki RCD B RCD A EV

Wyłączniki różnicowo prądowe RCD – Charakterystyka urządzeń

Zabezpieczenie różnicowoprądowe (wyłącznik różnicowoprądowy). Dziś oficjalnie nazywany ?RCD? (residual current device)

RCD musi być obecny w instalacjach elektrycznych, większość ludzi to wie. Ale jaki jest cel tego urządzenia i jak działa?
Wyłączniki różnicowoprądowe zapobiegają niebezpiecznie wysokim prądom różnicowym i mogą zapobiec śmiertelnym obrażeniom w wyniku porażenia prądem.
 
 
 
RCD jest instalowany w dowolnym obwodzie elektrycznym. W obwodzie elektrycznym mierzy ilość wpływającej i wypływającej energii elektrycznej. Jeśli te dwie wartości są identyczne, nie ma ryzyka. Jeśli jedna wartość jest większa niż druga, oznacza to, że w obwodzie elektrycznym występuje usterka, w której energia jest odprowadzana z obwodu – i dlatego może być przenoszona na ludzi lub przedmioty. Jeśli ta różnica osiągnie określoną wartość, RCD zostaje wyzwolony, a obwód elektryczny zostaje przerwany natychmiastowo.
 
RCD typu A.
 
Typ A rejestruje prądy różnicowe AC i pulsujące prądy różnicowe DC. To jest standardowe RCD – jest niedrogie i realizuje podstawowe zabezpieczenie obwodu elektrycznego. Przerywa obwód elektryczny, gdy tylko osiągnięte zostaną prądy szczątkowe powyżej 30 mA (miliamperów).
 
 
Wyłącznik RCD typu A (EV)
 
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) – specjalnie zaprojektowany dla pojazdów elektrycznych. W rzeczywistości jest to połączenie RCD A i RCD B. Ten ostatni wyzwala się wcześniej niż standardowy RCD A. RCD A (EV) przerywa przepływ prądu w przypadku prądów różnicowych AC powyżej 30 mA i prądów resztkowych DC powyżej 6 mA.
 
Doepke RCD typu A EV z detekcją prądu DC
 
Wyłącznik RCD typu B.
 
W porównaniu z typem A, oprócz prądów różnicowych AC i pulsujących prądów różnicowych DC, typ B rejestruje również prądy różnicowe DC, które są nadal gładkie.
Wyłączniki różnicowoprądowe typu B są zwykle wyzwalane prądem 30 mA, a zatem również jak wyłączniki RCD A przed prądem (np. Instalowane w budynku). Jeśli nie można wykluczyć upływu prądów różnicowych DC, wymagany jest wyłącznik RCD B – nawet jeśli zalecamy RCD A (EV), jak podano powyżej. Jeśli więc np. Renault Zoe (znane ze swoich prądów resztkowych DC z powodu braku separacji galwanicznej) ładuje się, a suszarka jednocześnie wpada do wanny, to osoba znajdująca się w wannie zostanie porażona bo domowe wyłączniki RCD A nie będą już wyzwalane.
 
 
 
Każdy punkt ładowania lub ładowarka musi mieć również własny wyłącznik RCD. Linia nie może mieć rozgałęźnika (tzn. Żaden inny odbiorca nie może być podłączony). Jeśli zasilanych jest wiele stacji ładowania, skumulowana suma musi być również chroniona przez RCD, aby przechwycić skumulowane prądy różnicowe. Zamiast kosztownego RCD typu B zalecamy RCD typu A (EV) z wykrywaniem prądu resztkowego DC.
 
Sprawdź nasze urządzenia do zabezpieczenia Twojej instalacji.
 
Wyłączniki różnicowoprądowe RCD

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie publikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.