Breaking NEWS: Rusza program ?eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1)?

Breaking NEWS: Rusza program ?eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1)?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ?eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego* samochodu dostawczego (N1)?

Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów dostawczych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną.

Założenia programu:

  • Projekt dotyczy przedsiębiorców
  • Dofinansowanie zakupu/leasingu nowych pojazdów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania (do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70.000 zł na zakup/leasing pojazdów elektrycznych (nie jest wliczany koszt nabycia punktu ładowania),
  • Dofinansowaniu zakupu punktu ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW. (do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5000 zł na nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW)wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać w okresie  od 26.06.2020 r. ? 31.07.2020 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji
  • Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji
  • Budżet programu to 70 mln złotych (po wyczerpaniu środków, nabór wniosków zostanie wstrzymany)

Rozważasz zakup punktu ładowania? ? zajrzyj na naszą zakładkę Ładowarki ? pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do Ciebie.

Szczegóły programu można znaleźć na stronie NFOŚiGW

*-Przez ?nowy pojazd elektryczny? należy rozumieć pojazd kategorii N1, o którym mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), który jest fabrycznie nowy i który nie był przed zakupem/leasingiem zarejestrowany.

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie publikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.